"Myslela jsem si, že budu učit svoji dceru o světě. Ukazuje se však, že musím učit svět o svojí dceři." (anonym)

29. listopadu 2010

Zajímavost - psychiatrické aspekty epilepsie

Našla jsem článek o epilepsii (Psychiatrické aspekty epilepsie). Lépe řečeno o účincích antiepileptik na člověka, na jeho psychiku.
Pro ty, co s epilepsií přišli do styku, by mohl být zajímavý.

Za zkratky lékové skupiny (v prvním sloupci tabulky) jsem dopsala slovy, o kterou jde. Navíc jsem u těch, které již naše Nina brala nebo bere, doplnila název konkrétního léku s touto účinnou látkou.

Zdroj, ze kterého jsem čerpala, uvádím pod textem, kdybyste si někdo chtěl přečíst článek celý.
Já vybrala jako citaci jen jednu tabulku, která mě zaujala nejvíce.

Psychiatrické aspekty epilepsie 
článek z Neurol. prax, 2005, roč. 6 (2): 91–95),  s. 94
autoři:
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Erik Herman, MUDr. Michal Bajaček, MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Ján Praško
Neurologické oddělení, Nemocnice s poliklinikou Na Františku, Praha
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Praha

Tabulka 4. 
Nejčastěji uváděné údaje o individuálně možném ovlivnění psychických funkcí dlouhodobě podávanou antiepileptickou léčbou 

AED
pozitivní
negativní


útlum / kognice
emoce
psychóza, aj.
PHB - phenobarbital, PRIM - primidon
0
+ / +
Deprese

Iritabilita,
agrese,
syndromy z vysazení
BZD - benzodiazepiny

krátkodově –
anxiolýza, sedace

+ / +
Deprese

disinhibice,
agrese,
syndromy z vysazení

PHT - phenytoin
0
- / +

+ Deprese

toxická schizo-freniformní psychóza,
encefalopatie

ETS - etosuximid
0
0
0
insomnie, alternativní psychóza

CBZ – karbamazepin (Tegretol)

stabilizace nálady,
impulzivity,
ovlivnění agrese

+ / +

0
vzácně mánie,
deprese


0

VPA – valproát (Orfiril, Depakine)

stabilizace nálady
– antimanický
efekt

0
0
0
vzácně encefalopatie,
akutní,
chronická

VGB - vigabatrin

0
0
deprese

iritabilita, agitovanost, agrese,
encefalopatie, psychóza – interiktální,
alternativní, syndromy
z vysazení

TGB - tiagabin
zlepšení spánku
0
deprese
NCSE – pestré projevy

LTG – lamotrigin (Lamictal)

stabilizace nálady,
vlastní antidepresivní
účinky

- / -
možné zlepšení


možná elace
nálady

insomnie,
vzácně psychotické
příznaky

GBP - gabapentin

anxiolýza, stabilizace nálady?

0

0

vzácně agrese
u dětí

TPM – topiramát (Topamax)
0

+ / +
zvl. při rychlé
titraci

deprese, úzkost

psychóza – interiktální, alternativní

LVT – levetiracetam
(Keppra)
?
0

0–? riziko provokace
afektivních
příznaků
při pozitivní psychiatrické
anamnéze?

mrzutost, iritabilita, agrese, u nemocných
s pozitivní psychiatrickou
anamnézou, neuropsychickým
deficitem, zejména u dětí?

PGB - pregabalin

anxiolytické účinky,
dlouhodobě

0
0
0

Zdroj:

2 komentáře:

Kopretina řekl(a)...

Díky za článek. Žel že každé pro má většinou své proti. Taktéž jsem si ověřila na vlastní kůži(psychice). Naštěstí mě teď stačí abych byla bez záchvatů zcela minimální dávka léků, tak je to už i s tou depresí lepší.
Občas nakukuji a moc přeji, ať je Ninušce líp.
Janka

AndyPan řekl(a)...

díky, Lucko..beru na ty bolesti ten poslední.ten karmaněco mi asi chtějí dát:-( Ani člověk nemusí mít epilepsii, aby do toho spadl:-(

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...