"Myslela jsem si, že budu učit svoji dceru o světě. Ukazuje se však, že musím učit svět o svojí dceři." (anonym)

10. června 2011

Dobré zprávy pro inkluzi

Dostala jsem mailem z facebooku (konkrétně ze skupiny "Sociální politika a vše kolem ZP", příspěvek http://www.facebook.com/home.php?sk=group_188022441217870&id=218105008209613 ) tuto myslím dost potěšující zprávu pro příznivce integrace a inkluzívního prostředí:

"Dne 25. 5. 2011 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Z našeho pohledu jsou dvě důležité věci, které se nám do vyhlášky podařilo doplnit na poslední chvíli, a to díky vstřícnosti pana ministra školství Josefa Dobeše. Především došlo k úpravě § 3, odst. 4, který byl zrušen a nahrazen jiným textem. To znamená, že škola již nemůže odmítnout vzdělávání formou individuální integrace v běžné škole, pokud taková škola nemá podmínky k takovému vzdělávání. Školy na příště musí dbát na to, aby svoje prostředí či personální obsazení přizpůsobily ke vzdělávání žáků a studentů s těžkým zdravotním postižením.

Velmi významná je změna § 7, který upravuje hlavní činnosti asistenta pedagoga. V odst. 1 písmene d) § 7 se uvádí, „že mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga patří nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání“. To znamená, že škola nebude více moci požadovat, aby o přestávkách byl přítomen osobní asistent a vykonával úkony sebeobsluhy u žáka s těžkým zdravotním postižením.

Jsou to dobré zprávy, kterých v poslední době není mnoho. To však neznamená, že nebude pořád s asistenty pedagogů problém. Peněz bude vždycky málo a každý krajský úřad se bude bránit povolit škole, aby mohla navýšit svůj počet pracovníků o asistenta pedagoga, při vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením. Přesto považuji tuto úpravu za více méně průlomovou.


Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Tel: 266 753 421      
mob: 736 601 561 "    

7 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

To jsou dobré zprávy, taky i pro ty, kterým bylo řečeno, že i do školy speciální je nutné mít osobního asistenta, pokud dítě nezvládá sebeobsluhu... Míša

Tuška řekl(a)...

Přesně, jako třeba když Nindu nevzali loni do SPECIÁLNÍ školky, protože měla pleny!
Samozřejmě, že kdyby bylo víc dětí, než je kapacita, zase by v této školce Nina neuspěla, protože by si nějak určitě zdůvodnili přijetí méně postiženého dítěte.
Vždycky bylo, je a bude o lidech!!!

Ale i tak je to podle mě dobrý krok kupředu.

Anonymní řekl(a)...

To už platí nebo bude platnost někdy k pozdějšímu datu? Dana

Tuška řekl(a)...

Dano, protože zde Krása píše, že dne 25. 5. 2011 VYŠLA ve sbírce zákonů tato VYHLÁŠKA, tak si myslím, že to od toho 25. 5. platí!

AndyPan řekl(a)...

tak přeju všem,a´t to není jen o papíru!

Anonymní řekl(a)...

Ahoj,

dívala jsem se na tu vyhlášku - účinná je od 1.září 2011. Text je tady: http://www.msmt.cz/file/16097
Jo a ty uvedené změny se týkají základních škol, ne školek. Ale jinak ok, jen aby to fungovalo...
Anny

Anonymní řekl(a)...

Bylo by to dobré, jsem ped.asistentka a musím si dělat s rodiči zvlášť smlouvu na osobní asistenci kvůli přestávkám, odpadne nám aspoň papírování a škola nemůže mít žádné řeči.Dana

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...