"Myslela jsem si, že budu učit svoji dceru o světě. Ukazuje se však, že musím učit svět o svojí dceři." (anonym)

28. ledna 2014

Malá doba ledová

Velice zajímavé téma - já ani nevěděla, že nějaká malá doba ledová byla!
V souvislosti se zemědělstvím a jeho proměnami ještě zajímavější, vše krásně popsané na stránkách Potravinové zahrady
"V dějinách evropského zemědělství existuje jedno nepříliš vzdálené období, které se s nepředvídatelností počasí muselo vypořádat, a v němž lze hledat inspiraci i poučení pro permakulturní zahradničení v době měnícího se klimatu: Malá doba ledová, jež překvapila Evropany v období vrcholného středověku a na několik staletí poznamenala celý kontinent (1300 – 1850 n. l.).
Vše začalo dlouhým vytrvalým deštěm na jaře roku 1315. V celé Evropě byla rozbahněná půda, obilí hnilo na polích. Následovalo pět let chladnějšího, vlhčejšího, bouřlivějšího a hůře předvídatelného počasí. Přechod do nového režimu byl neskutečně rychlý. Nikdo ho nečekal a nikdo na něj nebyl připraven.
Lidé neměli co jíst. Koncem prvního roku přišel hlad. Během šesti let zemřelo v celé Evropě asi milion a půl lidí hlady nebo na nemoci způsobené hladomorem. V roce 1347 vypukl dýmějový mor neboli černá smrt. Lidé umírali po milionech. Na konci epidemie roku 1351 bylo mrtvých 25 milionů lidí, tedy celá třetina evropské populace.
Takový byl nástup Malé doby ledové, která skončila až oteplením v 19. století. Pro lepší představu o tomto pohnutém a rozkolísaném období doporučuji ke zhlédnutí dokumentární film Malá doba ledová:"


Zdroj: http://www.potravinovezahrady.cz/permakulturni-zahradniceni-v-dobe-klimaticke-zmeny/

Žádné komentáře:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...