"Myslela jsem si, že budu učit svoji dceru o světě. Ukazuje se však, že musím učit svět o svojí dceři." (anonym)

10. září 2011

Chirofonetika

Pravděpodobně, když vše klapne, se ke konci září seznámím s terapií zvanou CHIROFONETIKA.
Nabídla mi to naše raná péče (konkrétně "naše" Pavla), kde tuto léčebnou terapii provádí jedna jejich konzultantka.
Jsem moc zvědavá, jak to bude probíhat a jak to vlastně vypadá v reálu.

Našla jsem si k tomu informace a zjistila si, co to tedy vlastně je.

"Chirofonetika je neobvyklá, perspektivní terapie, která byla vypracována rakouským doktorem Alfredem Baurem.  Chirofonetika: ruce (cheires) provádějí řečové zákonitosti hlásek (phonetik).
V chirofonetice se přenáší daná proudící forma hlásky na záda a hláska se přitom vyslovuje. Avšak je nutné, aby se dodržovaly zákonitosti tvorby hlásek. Přesně tak, jak tomu je v řeči samotné. Ke snadnějšímu pochopení je vhodné se podívat do historie vzniku této metody.

Objevit správné formy tahů na zádech (později na pažích a na nohou), odpovídající tomu, co se děje v dutině ústní,  se Dr. Baurovi podařilo díky znalosti zákona metamorfózy. Na tento zákon metamorfózy poukázal poprvé Johan Wolfgang Goethe při svém cestování po Itálii, kdy pozoroval rostliny. Objevil, že praformu listu  lze najít v jiných orgánech, částech  rostliny. (Pro lepší porozumnění si představme např. semínko smetánky. Na otázku, o jakou rostlinu se jedná, bychom jistě shodně odpověděli – smetánka. Pak si vzpomeňme na typický list této rostliny. Opět se jedná o list smetánky. Při pozorování kořene opět uvidíme v jiné podobě, ale tutéž rostlinu – smetánku. V jednotlivých částech, pokaždé jinak, v jiné formě se objeví totéž - smetánka.) J.W.Goethe objevil, že tento zákon vládne všude tam, kde je život. Tedy i u člověka.

Přísná pravidla  pro tvoření jednotlivých hlásek  odpovídající fonetickým a artikulačním zákonům byla dalším opěrným pilířem pro vyvození terapeutických tahů. Tedy zvládnutí „logopedického řemesla“.

Celistvý náhled na člověka z pohledu anthroposofie, tedy  anthroposofické medicíny a Waldorfské pedagogiky je tím třetím sloupem, o nějž se chirofonetika opírá.

Jak dítě prožívá chirofonetické ošetření, popisuje učitelka, pracující více než dvacet let ve škole pro děti s poruchami řeči v Linci, takto:  „ Co se děje, když hovoříme? Artikulujeme hlásky, slabiky a slova a výdechový proud necháme při jednotlivých hláskách procházet různým způsobem. Tomuto výdechovému proudu stavíme do  cesty různé překážky, ty jsou tvořeny doslova uměleckými pohyby, k nimž dochází. Samotná řeč neumožňuje výběr několika možností při její tvorbě, nýbrž my se podřizujeme jejim přísným zákonitostem. Žádný jiný pohyb člověka nemusí probíhat tak přesně jako právě pohyby při mluvení.
Každý logoped ví, jak těžké je opravovat chyby ve výslovnosti, navodit u pacienta nové pohyby nebo upravit správné postavení úst, protože velká většina těchto pohybů probíhá skrytě, a proto je lze jen velmi těžce napodobit.
Chirofonetika pracuje na zesílení smyslových vjemů. Tím napomáhá efektivnější integraci smyslů. Konečným cílem většiny senzorických a motorických informací ze smyslových orgánů je mozková kůra. Tam se informace třídí , analyzují a integrují. Pokud je při vnímání řeči zapojeno více smyslů, pak je aktivována širší struktura mozku než při jiných terapiích (např. masáž, logoledické cviky, rehabilitační cviky apod.)

Smysly oslovované při chirofonetice:
 
Hmat – smyl vyvíjející se jako první. „I když často vůbec nepřemýšlíme o významu doteku na našem těle, je dotekový systém tím  nejrozprostřenějším orgánem našeho těla a hraje životní roli v lidském chování, jak psychickém, tak duchovním….. K tomu se ještě připojuje fakt, že taktilní systém je prvním senzorickým systémem, který se vyvíjí v těle matky a již tam plně funguje v době, kdy se smysl akustický a zrakový teprve vyvíjejí. Z tohoto důvodu  má dotekové dráždění veliký význam pro celou nervovou organizaci. Bez dostatečných dotekových podnětů má organismus tendenci „vypadnout z rovnováhy“.“

Teplo – vjem tepla má své místo v kůži, stejně jako dotekový smysl, avšak jedná se o jiná nervová zakončení. Ve waldorfské pedagogice se setkáme s označením samostatného  smyslu pro teplo. Teplo sehrává v chirofonetice velmý význam – při provádění tahů na kůži je velmi důležité, aby chodidla pacienta byla dobře prohřátá a celkově aby pacient neměl pocit chladu. V opačném případě je dotekový vjem velmi oslaben a účinnost chir. ošetření je snížena. 

Smysl pro pohyb, kinestetický nebo proprioceptivní smysl – různé pojmenování téže věci , a to vnímání těch senzorických informací, které  jsou způsobeny kontrakcemi nebo natahováním svalů nebo rozpínáním či stlačováním kloubů atd. V souhrnu to znamená, že proprioceptivní vnímání umožńuje člověku zpracování vjemů, které pak dovolují plynulý a automatický pohyb.sluch – tento smysl je jedním z prioritních smyslů pro vnímání řeči. Receptory pro vnímání sluchu se nacházejí ve vnitřním uchu, v hlemýždi.  Není třeba dále rozvádět. 

Vestibulární smysl, smysl pro rovnováhu -  orgánem tohoto smyslu je vnitřní ucho v kosti skalní. Tam jsou uloženy již zmíněné receptory pro  sluch, také receptory pro vnímání zemské tíže. V chirofonetice jsou všechny formy taženy symetricky, a tím velmi silně působí a ovlivňují vjemy v rovině sagitální."

A mnoho dalších zajímavých informací ke vzniku a rozvoji této metody najdete v odkaze níže.

 Zdroj: http://www.zszahradka.cz/vyuc-metody/chirofonetika.htm

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, jsem na zvědavá na tvůj názor. Absolvovala jsem přednášku na tohle téma v naší rané péči asi před dvěma lety a nijak mě to neoslovilo. Dokonce si vzpomínám, že jsem tam tak seděla, pobaveně to sledovala a říkala si: "Bože můj, kdyby mi někdo před pár lety tvrdil, že budu navštěvovat podobné akce, vysměju se mu...".
Anny

Anonymní řekl(a)...

Různých terapií je dnes hodně, otázka je, co to má přinést, jestli stojí za to do toho investovat energii a čas, popř. peníze. Pokud je ta terapie zdarma a pro dítě bude aspoň příjemná, tak i to může stát za to, ale víc bych od toho asi nečekala.. Míša

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...