"Myslela jsem si, že budu učit svoji dceru o světě. Ukazuje se však, že musím učit svět o svojí dceři." (anonym)

20. července 2010

Výsledek našeho odvolání proti nepřijetí Niny do MŠ - zamítnutí


Možná si vzpomínáte, jak jsem řešila nepřijetí Ninušky do školky, do speciální třídy, a vyprávěla tady o tom, jak hovory s paní ředitelkou tehdy probíhaly.

Sepsala jsem odvolání proti nepřijetí, zároveň jsem si tam v podstatě na paní ředitelku i stěžovala a poslala to jednak jí bez příloh a jednak na kraj s přílohami. Ona se totiž k tomu musí vyjádřit, tak aby se to nezdržovalo vzájemným přeposíláním z kraje ředitelce. Na duhou stranu jsem jí nechtěla dát do rukou přílohy, a tak jsem to vyřešila takto, dostaly to obě "instituce".

Asi po 3 týdnech mi přišel od ředitelky dopis doporučeně.
Bylo v něm opravené rozhodnutí o nepřijetí. Opravila v něm datum Ninuščina narození a také její jméno, což všechno bylo špatně.
Bohužel si nevšimla, že tam je její chybně napsané jméno dvakrát a opravila jej jen jednou!
Mysím si, že tento postup jí poradily úřednice z kraje a tudíž už se ten paskvil, kterému ona říkala "rozhodnutí o nepřijetí" vůbec dál neřešil!!!

Dále mi v tom dopise poslala pár řádek. Jednak vyjádřila, že ji mrzí, že jsme se rozešly tak, jak si nepřála, a jednak mě ujistila, že nepřijala do speciální třídy žádné mladší dítě než je Nina, kromě jediného, jehož matka žije sama.

Na toto mám názor asi takový.
Kdyby měla nějaká veřejná kritéria, kde by bylo uvedeno, že přednostně bere děti matek samoživitelek, ani neceknu, protože to je logické, chápu, že tyto maminky to mají mnohem těžší, jsou na výchovu svého dítěte a jeho "uživení" samy, natož když je ještě navíc hendikepované.
Ale protože nikde není zveřejněno ani půl takového kritéria, tak mě to štve, že mladší dítě než Nina ve školce bude.

Doufám, že jsem to vysvětlila srozumitelně, že nemám nic proti tomu dítěti, ani proti jeho matce a navíc už bych tam Ninu nedala, ani kdyby mě o to prosili (no, možná ... :o) , ale mám všechno proti paní ředitelce, která dle mého názoru přijímá děti podle "obličeje".
Třebaže rozhodla v případě té maminky a jejího děcka dobře, i když to možná bylo na náš úkor, prostě bylo víc dětí než třída pobere ... ale přece musí ta kritéria být JASNÁ a VEŘEJNÁ. Nebo ne?
Vím, že u nás ve městě rodiče dostávají do rukou brožuru s kritérii při zápisu a navíc jsou ne webových strákách školky ... což mi přijde jako fér přístup a nedá se srovnávat s přístupem "naší" paní ředitelky.

Vložila jsem sem, jak vypadalo to naše slavné odvolání a naskenovala jsem odpověď krajského úřadu, která přišla minulý týden.

Zde je naše odvolání:
______________________________________________________________
Lucie a Petru Tusinovských
(adresa ….)                                                                                                                         

Doporučeně

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
Plzeň

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí naší dcery Niny Tusinovské k předškolnímu vzdělávání ze dne 19. května 2010, evidovaného pod č.j. ............... 

                                                                              
                                                                                H............. T.... 25. května 2010

Odvoláváme se tímto ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu proti rozhodnutí o nepřijetí naší dcery Niny Tusinovské, nar. 21. 3. 2006, k předškolnímu vzdělávání ve speciální třídě Mateřské školy (město….), příspěvkové organizace, (adresa ….), ze dne 19. května 2010, evidovaného pod č.j. ……...

Zdůvodnění:

1.      V únoru tohoto roku jsem dostala od paní (jméno ….), ředitelky výše zmiňované MŠ, ústní příslib, že dceru od září 2010 bez problémů přijme do speciální třídy MŠ, že „jsme spádoví“.
Dcera Nina (v září 2010 jí budou 4 roky a 6 měsíců) je mentálně těžce postižená, pobyt mezi dětmi pro ni vnímáme jako terapii a věříme v rozvoj jejích schopností.

Se svolením paní ředitelky chodila Nina se mnou a speciální pedagožkou (z SPC při ZŠ a Odborné škole v H............ T......) paní (jméno ….) od února 2010 na návštěvy do speciální třídy MŠ (město ….) zhruba dvakrát do měsíce, aby si dcera zvykala na prostředí a děti.

Speciální pedagožka (výše zmíněná) dceřin nástup do speciální třídy MŠ doporučuje, stejně jako SPC Plzeň, (ulice …..); obě SPC nepodpořila moje návrhy na integraci dcery do běžné MŠ s pedagogickým asistentem, naopak důrazně doporučovala právě speciální třídu z mnoha důvodů, např. menší počet dětí ve třídě, zaměstnanci zkušení v problematice hendikepovaných dětí, větší počet pedagogických sil na menší počet dětí atd.

Vše probíhalo bez nejmenších potíží, dokud se zaměstnankyně této třídy včetně paní ředitelky nedozvěděly, že dcera je stále plenkována. Od této chvíle nám bylo naznačováno, že to je velký problém a možná ovlivní přijetí do školky, bylo na nás tlačeno, abychom pleny do září odstranili.

Vysvětlovala jsem paní ředitelce, že dceři stačí jedna plenka na celé dopoledne (doba, kterou by trávila ve školce), případná „větší“ nehoda, která ale obvykle dopoledne nenastává, může potkat i zdravé děti a učitelky tento problém tedy občas jistě musí řešit.

Navíc jsem i navrhovala, že v případě „velké nehody“ jsem ochotna z domova přijet situaci „zachránit“, pokud nebudu právě v zaměstnání (dvakrát týdně - dopoledne), jinak jsem navrhovala příchod případného osobního asistenta, který by tento úkon provedl v případě, že by byl nad síly personálu školky.
Vzhledem k opravdu těžkému mentálnímu postižení dcerky nemůžeme příliš plánovat, odkdy budeme bez plen, zda to stihneme do září. To, že tento požadavek ze strany školky je absurdní, jsem se snažila paní ředitelce také vysvětlit.

Tato fakta tu uvádím z toho důvodu, že na otázku, proč nebyla dcera přijata, odpověděla paní ředitelka, že to je z kapacitních důvodů. Já však vím určitě, že hlavním důvodem jsou pleny.

Už ve chvíli, když jsem se při zápisu od paní ředitelky dozvěděla, že se přihlásilo do této třídy více dětí, než bude schopná přijmout, tudíž bude nutné provést výběr, mi bylo jasné, že se do užšího výběru nedostaneme, protože máme „černý puntík“ za plenky.
Paní ředitelka výslovně řekla, že lepítka u plen by všechno zdržovala. Náš návrh, že dceři můžeme dávat tzv. tréninkové plenky bez lepítek (stahují se jako spodní prádlo), ji vůbec nezajímal.

Navíc nám není jasné, co všechno by se zdržovalo, či koho by dcera zdržovala. Že potřebuje stálý dohled, je jasné, proto pro ni volíme právě speciální třídu, kde je sice kapacita 10 dětí, ale často, jak jsem z návštěv vypozorovala, se v ní nachází jen 3 až 7 dětí.
Samozřejmě je mi jasné, že jsou dny, kdy se sejdou děti všechny.

2.      Vzhledem k tomu, jsme již v únoru t. r. dostali od paní ředitelky výše zmiňovaný příslib bezproblémového přijetí dcery do speciální třídy MŠ (město ….), přerušili jsme jednání o případném nastoupení dcery do MŠ v místě našeho bydliště a veškeré další aktivity týkající se dalších vhodných volných míst ve školkách v okolí. Spoléhali jsme se, bohužel, že vše je dohodnuto, i když je jen ústně.

Ačkoliv jsme měli dobrou šanci získat místo v několika (4) školkách v okolí Horšovského Týna, opět nám ji znemožnila paní ředitelka MŠ (město ….), a to tím, že zápis do její MŠ, tedy i do speciální třídy, proběhl minimálně o měsíc déle než v jiných školkách. Ve chvíli, kdy v (město…..) probíhal teprve zápis, jiné školky již právě rozesílaly rozhodnutí o (ne)přijetí.

To znamená, že když jsem druhý den po zápisu, kdy jsem již konečně definitivně pochopila, že dcera přijata nebude (plenky!), začala obvolávat okolní mateřské školy (14 školek!), bylo mi sděleno, že volám pozdě, že už jsou rozhodnutí odeslána.

Přitom ve 4 školkách byly velice ochotné, empatické, chápavé a vstřícné paní ředitelky, které projevily opravdovou lítost nad tím, že jsme se neozvali dříve, že by se nějaké řešení určitě našlo. My jsme však bohužel věřili slibům ředitelky (město …) MŠ o přijetí a zrušili hledání jiných zařízení. 
 
3.      Když jsem si přišla pro „rozhodnutí o přijetí či nepřijetí“, obdržela jsem pouze jakési „usnesení“, které měla ředitelka připravené a jehož význam jsem nepochopila. Vyžádala jsem si rozhodnutí o nepřijetí, i z důvodu, abychom se mohli odvolat.

Poté mi paní ředitelka tedy vytiskla Rozhodnutí o nepřijetí, které je ale dle mého názoru úplně nesmyslné, nevěrohodné a neplatné!!!
Jsou v něm totiž zásadní chyby – jméno dcery je tam na všech místech chybně uvedeno – je tam místo jejího jména napsáno jméno matčino, tzn. místo Niny Tusinovské nebyla údajně přijata Lucie Tusinovská. Navíc je tam chybné i datum dceřina narození – místo 21. 3. 2006 ředitelka uvádí 31. 3. 2006.
Čili paní ředitelka rozhodla o úplně jiném (zřejmě „neexistujícím“) člověku.

4.      Přestože jsem se snažila zjistit, jaká kritéria (kromě pravidel uvedených v zákoně č. 561/2004 Sb.) pro přijetí a nepřijetí paní ředitelka užívala, žádná jsem nenašla, sama ředitelka rodičům žádná kritéria neposkytla.
      V rozhodnutí uvádí, že postupuje podle kritérií výše zmiňovaného zákona a dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání schválených zřizovatelem Městem (město ….).

Bohužel tato kritéria jsem na webových stránkách města (město ….) nenašla a školka paní ředitelky žádné webové stránky nemá.
Což samo o sobě dnes, ve 21. století, je přinejmenším zvláštní a svědčí to o mocenském přístupu paní ředitelky k veřejnosti a rodičům, o jejím nezájmu o ně, nemá potřebu rodiče informovat o ničem, uvádět kontakty na zaměstnance školky včetně sebe apod. 
(Pouze jedna či dvě z budov všech „jejích“ školek má své webové stránky, ale hlavní budova, kde ředitelka sídlí, ani ostatní budovy potřebu zviditelnit se a poskytovat aktuální informace nemají.)

Rozhodně by nás zajímalo, zda paní ředitelka přijala do speciální třídy nějaké mladší dítě, než je Nina, či dítě, jehož matka nepracuje ani jeden den v týdnu.

Já jsem (momentálně) zaměstnána na částečný úvazek, dvakrát v týdnu učím na SOŠ a SOU Horšovský Týn (český jazyk a literaturu, anglický jazyk a občanskou výchovu). Přestože máme takto hendikepované dítě, snažíme se žít pokud možno „normální“ život a nespoléhat se jen sociální dávky od státu, dceři se maximálně věnujeme a děláme vše pro její rozvoj, zároveň ale musíme splácet hypotéku a v neposlední řadě si pobytem v práci udržuji v rovnováze svoji psychiku.
Po dobu mé nepřítomnosti dcerku hlídá otec nebo (více) její prababička (dle otcových služeb v zaměstnání), které je už 75 let a byli jsme rádi, že ji v této „dobrovolné povinnosti“ ulehčíme tím, že dcera půjde do školky.

I proto nás celé toto podivné, pochybné, neempatické a samolibé jednání paní ředitelky opravdu mrzí, udivuje a rozčiluje. Její plané sliby, vyslovované bez rozmyslu a bez uvažování nad tím, jaké mají dopady na rodiny dětí, obzvláště pak dětí hendikepovaných, jejichž problematiku ani nezná, ani o ni nejeví zájem.

Neexistují žádná veřejná kritéria pro přijímání dětí do MŠ, paní ředitelka nemá žádné informace o dítěti a jeho zdravotním stavu.

5.      Jsem přesvědčena, že to je další zřejmé pochybení paní ředitelky. Paní ředitelka teprve u zápisu zjistila nejen to, že jsem zaměstnána a že dceři už bude v září 4 a půl roku (opravdu se nahlas divila!), ale také to, že nemá ve složce naší dcery žádné její lékařské zprávy s jejími diagnózami.

Dodávám, že až poté, co jsme se s manželem rozhodli odvolat, a paní ředitelka byla nucena napsat Rozhodnutí o nepřijetí, sama výslovně řekla, že o dceři vlastně vůbec nic neví, a požádala mě, abych jí lékařské zprávy dodatečně donesla, že je „na kraji budou chtít“.

Jediné, co o dceři věděla, bylo, že je to děvče a že má plenky. Na základě těchto informací rozhodla.

6.      Na závěr naší schůzky mi ještě paní ředitelka stihla vytknout, že podáním odvolání jí přidělávám minimálně týden práce navíc, jestli je mi to jasné, což nám připadá krajně neprofesionální.
Nehledě na to, že nevěděla (nahlas se na to ptala sama sebe), co má do „rozhodnutí“ napsat jako důvod nepřijetí. Až když jsem jí „připomněla“, že mi řekla, že jsou to kapacitní důvody, napsala to také do rozhodnutí.

Jak může tedy rozhodovat o dítěti, o němž podle svých vlastních slov zhola nic neví?

Věříme, že naše důvody odvolání proti nepřijetí naší dcery prošetříte a spravedlivě posoudíte.

Děkujeme za pochopení délky našeho odvolání, ale nebylo možné jej s ohledem na jeho správné porozumění zkrátit.                                                                                                                                         

Součástí tohoto dopisu jsou i dceřiny lékařské zprávy, které si paní ředitelka nevyžádala před zápisem, tedy je ve složce naší dcery nemá, kopie onoho Rozhodnutí o nepřijetí naší dcery a Vyjádření speciálně pedagogického centra k zařazení dítěte v MŠ.

S pozdravem
………………………………………………………


Přílohy:
Zpráva o psychologickém vyšetření ze dne 5. 3. 2010 (Fakultní Thomayerova nemocnice, PhDr. Dana Krejčířová)

Výsledky psychologického vyšetření (APLA Praha, střední Čechy, PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.)

Kontroly (2 vybrané) v Ordinaci dětské neurologie (D.............. nemocnice, a.s., MUDr. S....... B........)

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2010 č.j. 178/2010 ( (jméno …. ), ředitelka MŠ (město …))

Vyjádření k zařazení dítěte v MŠ a Vyjádření ke zřízení asistenta pedagoga v MŠ (Mgr. Jana příjmení, speciální pedagog SPC) 
__________________________________________________________

Tak znělo naše odvolání. Některá jména a názvy jsem z něj odebrala, pro jistotu.

Nyní si můžete přečíst Rozhodnutí kraje.
Nic o jednání paní ředitelky, nic o jejím rozhodnutí napsaném se zásadními chybami, nic, nic, nic ...

Jen to, že se naše odvolání zamítá a že nebylo vydáno v rozporu s právními předpisy. No, podívejte se sami.


Posted by PicasaSnad je to trochu k přečtení.

Mně je jasné, že paní ředitelka nespáchala trestný čin. Ale třeba ve školském zákoně, na který se kraj odvolává je jen jediné kritérium, a to, že má ředitel přednostně brát předškoláky. Takže toto asi nebude to pravé ořechové kritérium, podle kterého ředitelka rozhodla, že zrovna nás nevezme, protože dětí je moc.

Nevím, co jsem čekala, věděla jsem, že nám to odvolání nepotvrdí, ale tak nějak jsem doufala, že třeba napíšou, že jednání paní ředitelky nebylo korektní a že jí dali sodu. Možná jí něco řekli, ale to se já nedozvím.

Každopádně vidím, že si vzájemně kryjou záda, že jeden druhému nepodtrhne židli, vždyť jsou to koneckonců spolupracovníci, ne?

Co na to říkáte? Třeba nemám pravdu, třeba jsem fakt jen hrozně moc osobně zaujatá. Nevím, nevím ...

Chvíli jsem přemýšlela, kam bych to ještě napsala, i když už proti jejich rozhodnutí není možnost odvolání, ale napadala mě hejtmanka našeho kraje, nebo ministerstvo školství, ať vědí, jak to chodí tam dole, kam oni ani nedohlédnou ... jen tak pro informaci, ne že bych čekala nějakou změnu ... ale kašlu na to.
Jen bych zbytečně plýtvala svojí energií na něco, co se stejně nedá změnit :o(

Tož tak.

20 komentářů:

Unknown řekl(a)...

Nevím proč, ale měla jsem v hlavě, že Ninušku nakonec do školky vzali...To je tedy pech!
S tím jak to má správně být ti neporadím, my měli s přijetím do speciálky neuvěřitelné štěstí. Nebyli jsme ani u zápisu, já tam zavolala v říjnu a náhodou se jedna rodina s dítětem odstěhovala, uvolnilo se místo a tak Járu vzali. Podmínka byla jen zpráva od dr. a doporučení školkového psychologa.Byla to ale speciálka.
Je to tak jak píšeš, psát můžeš kamkoli,otázka ale je, jestli to rozhodnutí můžeš změnit. Pokud ne, budeš plýtvat svojí energií.

Miška řekl(a)...

Tuško,je mi to líto.Kocourkov hadr:-(.

Andrea řekl(a)...

No lucko..co na to říct...já do toho nevidím..pro upřesnění..jsem učitelak ve školce..normální...a vím, že ta kritéria přijímání stanovuje zřizovatel, pokud školka není soukromá..ve vašem případě asi město.

Z vlastní dvacetileté praxe můžu říct asi toto...já bych v plenách neviděl až takový problém..bude to asi zástupné...Pracuju v bežné sídlištní školce...nemáme smíšené třídy, takže třeba od září budu ve třídě s 28 zapsanými tříle´táky. je fakt, že přijímáme děti na den odplenkované..ale ujiš´tuju tě, že v zimním mrazech jsou dny, kdy dvěma dětem lepíme plenky...jinak bychom nemohli vylézt..protože bychom sev kvůli počůránkům museli vrátit. A to se jedná o děti zdravé..bez handicapů

Na spaní je u mrńat lepíme běžně..kdo by stál o pročůraná lehátka:-)K velkým nehodám dochází také poměrně často..máme sprchu, sprchujem...jasně, že to není nejoblíbnější činnost, ale kdo do toho jde, musé vědět, že to u předškolních dětí tak chodí.

Jsem tam jedna a chodí mi 25 dětí. Oppravdě vůbec nechápu, proč by to nezvládli tam, kde jich je o hodně míń na jednu...uje to o lidech, myslím. tím nesnižuju..musí to být práce , ale tua se dělá srdcem..s handicapovanými dětmi přece mby měl dělat, kdo dělaá rád..ono ostatně se všemi:-(

Jinak kdybys chtěla o mě víc, kdyýž už jsme se toi sem vetřela, poslala jsemti na mail opzvánku do blogu..mám ho zavřený..kvůli složitější rodinné situaci:-( Ale nevnucuju se vůbec..to jen abych nebyla nrzdvořilá.

Mrzí me, že to tak dopadlo:-(

Andrea řekl(a)...

Lucko...je mi to líto. je t o lidech, e speciální školce by to přece neměl být problém. Jsem učitelak ve školce s 25 letou praxí.

letos budu mít zase ty nejmenší děti, jsme normální školka, ale mám 28 tříletých dětí zapsaných, takže jich přes dvacet chodí. na den plenky nemají, ale v zime, když jdeme ven, lepíme těm učůraným..jinak byhom nevylezli ven..vraceli bychom se hned dovnitř. na spaní je lepím bežně...nehody i velké se stávají as tí se počítá...ve školce to tak je...je to asi zástupný problém...mli by na to být připravení..jedno dítě s plenou je nazabije..ani dvě:-( Zvláš´t při sníženém počtu

Jinak jsem ti poslal na mail pozvání na blog, když už já jsem ti se sem vetřela , mám ho zamčený..tak je t na tobě

Tuška řekl(a)...

AndyPan, díky moc za komentáře, na tvůj blog se ráda podívám, zatím mi na mail nic nedošlo.

Jen ještě pro upřesnění, Nina by v té školce samozřejmě ani nespala. Byla by tam jen 4-5 hod. denně. Jinak bych přišla o mateřskou, takže o to s ní méně práce.

Ke stanovování kritérií. Píše se všude, že je stanovuje zřizovatel, tedy město ... ale co tak vím z doslechu, tak si to ředitelky zřejmě stanoví samy s tím, že jim to asi město musí posvětit.
Každopádně veřejná nejsou nikde, ani na webovkách města ani nikde ve školce.

Mircalla řekl(a)...

Ahoj, Tuško. Chápu, že se zlobíš. Taky bych byla naštvaná. Ale možná je ten odvolávací dopis moc "nabroušený" a moc nabitý emocemi. A asi mi i tak nějak připadá, že jak jsi z toho všeho kolem unavená, tak už máš krapet nakročeno ve stresové situaci vystartovat. Ne udělat scénu, to nemyslím, ale prostě se rozčílit a pak si to v duchu pořád a pořád dokola přehrávat a řešit... Když jsem ve stresu a je toho na mě moc, chovám se stejně. :-) Znám to. Ale tím dopisem sis možná zkazila šanci, aby Ninušku vzali ten další rok. A pokud už ji třeba i vezmou, budeš "ta" Tusinovská, co psala stížnost. Rozhodně nechci říct, žes to měla nechat plavat, ale možná jsi měla počkat, až Ti trochu "vychladne hlava". Já to vidím i z pozice té ředitelky. Obecně je teď s místy do školek obrovský problém, to určitě víš... A ředitelka prostě někoho odmítnout musí, a následně si to odmítnutí musí nějak obhájit. Ne vždycky se jí povede odmítnout tak, aby to někomu nepřipadalo nespravedlivé. Jen chci říct - možná... no snad to nebude znít drze, pak se omlouvám... bys měla najít nějakou metodu, jak se v takových "podrážecích" situacích uklidnit. Jak upustit páru, abys pak byla schopna jednat chladněji a s nadhledem... Co? :-)

Andrea řekl(a)...

tak snad jsem použila správný mailík..třeba to doarzí..zkusím ještě jednou..

Tuška řekl(a)...

Mircallo, možná máš pravdu, nevím.

Já jsem si nechala teda čas na napsání a nepsala jsem to hned, jak jsem přišla domů.
Mně na tom všem nejvíc štve to, že jsme si díky řídě zavřeli dveře kamkoliv jinam.
Když mi v únoru řekla, že nás stopro berou, že není co řešit, že jsme spádoví a hned mi dala všechny papíry k vyplnění včetně toho na stravování a k lékaři, tak jsem to prostě brala jako hotovou věc. A přestala jsem se domlouvat s ostatními školkami.
Kdyby řekla, jen se sem klidně choďte dívat, uvidíme, kolik dětí se přihlásí k zápisu, šanci máte ... tak bych si ty zadní vrátka nechala otevřený, co kdyby náhodou, že jo.

Teď už vím, že jsem neměla věřit. Člověk se pořád učí, no. Dokud to není na papíře, černý na bílým.

No a příští rok ... zatím nevím, kam Ninušku dám, nebo kde ji vezmou ... ale určitě vím, kam ji nedám. Já ten přístup pořád nemůžu překousnout ...

Mně to sice nepomohlo ... ale třeba to pomůže nějaký jiný mámě a jejímu dítěti. Třeba si paní ředitelka začne dávat větší pozor na to, co říká ... a třeba ne.
Kdyby aspoň to, tak bych byla ráda.

Ona se pod ní stejně židle kejvá, z jiných důvodů, nejsem jako rodič nespokojená jen já. Líto mi jí ale není.

Anonymní řekl(a)...

DášaS.
ahoj...je to boj s větrnými mlýny...připomíná mi to dobu,kdy byla vyřknuta diagnoza u Vašíka a on měl dostat asistentku...v MŠ kam chodil nechtěli o asistentce ani slyšet..naopak mi navrhovali,ať dám Vašíka do stacionáře apod...bylo to o to absurdnější,že Vašík je dítko vysvobozené z dětského domova..ta učitelka/ředitelka vůbec nevěděla co mele...bylo mi z toho úzko..já dokončovala pedagogiku a musela jsem se jít vykřičet do vinohradu..jak je ta teorie na prd...nakonec jsme školku našli..asistentku máme..držím pěsti tobě i Ninušce

Anonymní řekl(a)...

Lucka,
mrzí ma, že to takto dopadlo... Aj keď, ani ma neprekvapilo, že sa Ninky "zbavili". Ono je to totiž aj u nás na Slovensku presne tak. Zriaďovateľ by síce mal riešiť takéto neprávosti, ale spravidla neriešia nič, dávajú voľnú ruku riaditeľkám. Sama som to zažila pri nástupe na strednú školu, (mám "ľahšiu" DMO, ako som tu už niekde písala) keď ma riaditeľka nechcela vziať len kvôli tomu, že vraj sú tam schody... Podotýkam, že schody, pokiaľ je u nich zábradlie tak sú pre mňa no problém. Odvolanie nevyšlo, riaditeľka sa nedala obmäkčiť ani mojim prospechom (a to som celý život bola vyznamenaná, keďže okrem tej DMO žiadne ďalšie problémy nemám)Tak som nastúpila na iné gymnázium, ktoré som zhruba pred rokom ukončila zase s vyznamenaním, a kurzom posunkovej reči (keďže to bolo gymnázium pre sluchovo postihnutú mládež) k dobru. :) Tým chcem povedať len to, že aj vy určite nájdete nejaké riešenie, a Ninuška skončí medzi dobrými ľuďmi, ktorým nebude vôbec prekážať, že je "iná"!!!
Držím palce! :)
Meggie

Anonymní řekl(a)...

Mně přijde, že to odvolání ani nikdo nečetl. Jen proti čemu-nepřijetí z důvodu kapacity, a tím to haslo.
Je smutný, že takoví lidi, jako je paní ředitelka, pracují s dětma.
Třeba se někde uvolní místo a přijetí půjde razdva :)- jak píše Meggie, že všechno zlý je pro něco dobrý!
Aspiska

Anonymní řekl(a)...

Lucko to je strašná sviňárna!!!!!! Jsem nyní v podobné situaci. Netýká se to školky, ale osobního asistenta. Je u nás sdružení, které je dotováno Evropskou unií, aby obstaralo hendikepovaným osobního asistenta. Většinu klientů tvoří senioři. Je to dotované, pro samotné klienty za pakatel. Jela jsem tam, mluvila s ředitelkou, slíbila asistenta (na hlídání doma na 2-3 hod. 2-3x týdně), abychom měli nějaký relax, který absolutně nemáme, abychom si mohli do foroty uvařit a případně trochu uklidit (rozestavěný dům, pět lidu, žádné hlídání, oba dva v práci!, pro Toničku žádné zařízení, vyběhávání lékařů a papírování s příspěvky apod - známe to všichni). Osobně mě ujistila, že moji žádost přijme, ať ji vyplním a pošlu. To se taky stalo, ale asistent nikde. Žádný další kontakt, žádné služby. Po několika urgencích přišel telefonicky výsledek - kapacita! Nemají zrovna volného asistenta. Brala jsem to jako podraz, vinila jsem je z neochoty kvůli tomu, že jsme 25 km daleko a ještě k tomu v horách, že nejsou ochotni za námi jezdit a cestovat. Já jsem ale neměla se komu odvolávat a jediné, co mi zbývalo, byl tisk!!!! Dala jsem to do novin, napsala jsem jim, v jaké jsem zoufalé situaci a poprosila je, ať vytvoří nějaký článek. A oni to udělali. Sice jsme stále bez asistenta, ale alespoň se o tom dozvěděla veřejnost a o to někdy jde především. Ta organizace je pak pod větším drobnohledem dalších klientů a už má "nějaký škraloup" a lidi si je napříště více prověří. K těm emocím a naléhavosti: Z deseti případů, kdy jsem byla "nasraná a naléhavá" jsem v osmi případech získala, ve dvou tratila. Jsem pro to, aby se naléhavost situace a možná i zoufalství v našich případech dávalo jednoznačně najevo. My nejsme hysterky. Ať si to zkusí ti, co by si to mohli o nás myslet. A to jim také hne říkám. "Umíte si to představit?!?" Hodně síly a zdaru!!! Andrea a Tonička.

Tuška řekl(a)...

Díky vám všem za reakce.
Andrea docela vystihla můj stav :o) Ten její nápad s tiskem ... není špatný! Uvidíme. Musím o tom popřemýšlet.

Fakt je ten, že mého dítěte se zastanu jen já. To samozřejmě platí u všech dětí.

Jenže zdravé děti vyrostou a začnou se zastávat samy sebe a později možná i nás rodičů (doufám).

Postižené dítě ne, toho se budu muset zastávat celý život já a muž. Proto to vše beru i jako takový cvik. Když si to nenacvičím teď, pokud jsem mladá a "mám na to", jak se budu už dospělého dítěte zastávat jako "stará".

Musím si to cvičit, protože se to dá. I když je to těžké ... hlavně pro ty, kdo nemají rádi scény, nevyhledávají knflikty a nejradši všechno řeší smírnou cestou.
Bohužel to vždycky nejde :o(

Anonymní řekl(a)...

Luci, treba len odvahu (a tú vy máte!!! :) ) a uvidíte, že tak zvládnete Ninu brániť hoci aj samy dvaja proti celému svetu... :-)
Budem na vás myslieť.
Meggie

Anonymní řekl(a)...

Luci, mrzí mě, že to tak dopadlo... Možná, kdybys bojovala dál, tak bys i vyhrála... Ale otázka je, jestli by ti to stálo za to, jestli není lepší skusit to jinde. Míša

Tuška řekl(a)...

Jinde a jindy, Míšo. Teď už je fakt pozdě. Malá totiž potřebuje asistenta a toho jen tak neseženem a nezaplatíme ... Tak až příští rok :o(

A jinak oficiálně je už dobojováno, to jen kdybych to chtěla někde ještě rozmáznout ... ale proti rozhodnutí kraje už není odvolání.

Díky Míšo, už jsem si tě přidala mezi přátele ... a Martínek je boží!!! Voda, to je asi jeho, že? A super, že si letos užil tu pouť, paráda. Myslím, že malá byla taky spokojená, i když to neřekne.

Ještě jedna věc, Míšo ... jsi fakt "trapně" hubená, takhle pěkně se mi to asi nikdy nepovede :o) sakriš!!!
Nenene, moc ti to sluší!!!! Doufám, žes pochopila, že vtipkuju :o)

Hanka a Valerijko řekl(a)...

Lucka urobila si dobre, aspoň si môžeš povedať, že si spravila pre Ninku maximum, ja by som konala rovnako. Keď bude každý strkať hlavu do piesku aby si nenarobil zle, tak sa nikdy nič nepohne a stále budú tie špecky ako pred 30 rokmi.
Skús predsa len iné špecky kontaktovať aj v priebehu roka, ludia odchádzajú, nikdy nevieš, kde sa uvolní miesto. Je to podraz od tej riaditelky. A čo nejaký stacík tam nemáte? Ja mám teraz V.ktorý nastupoval bez MR momentálne má údajne SMR z bežnej škôlky s asistentom do stacíku a ja neľutujem, majú tam max. rozvoj a osobu len pre seba, kdežto v špecke presne by musel mať asistenta, toho by musel niekto schváliť, je tam viac detí, menej času na ne. On je teda bez plienok, toto si dala ako podmienku bežná škôlka, ale mali tam deti čo nastupovali s plienkami (zdravé) a oni ich odplienkovali. špecka to neviem tam sme neboli, ale v stacíku to vôbec problém nie je, tam je to tak 50 na 50. sú tam deti aj VFA, hovoriace, len s auti rysmy a aj tažko MR .
Držím palce nech niečo nájdete pre ninku, lebo tento no-stop záprah je neúnosný :(

Anonymní řekl(a)...

Jsou ještě další možnosti. První z nich je napadnout rozhodnutí žalobou u krajského soudu. V případě neúspěchů tady je možnost podat kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu. To vše v duchu zákona č. 150/2002 Sb., správní řád soudní, ve znění pozdějších předpisů. Zdravím, D.P.

Andrea řekl(a)...

Ježííš, hrabu se v v h..teď´ s jedním klukem denně to je podle rodičů napdprůměrně inteligentní..tak nevím, o co jim jde,..mám k tomu 23 dalších tříletých..jsou asi divní..A jsem tam sama..oni určo ne...škoda slov

S těmi kritérii..já to ani nevím, jestli se ty matky samoživitelky do kritérií dávají..musím se podívat u nás,jak to letos bylo...jestli to spíš není taková praxe..

Anonymní řekl(a)...

I am a loyal reader but i dont like to comment normally, but nowadays i just thought i would let you know my thanks. cheers!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...